Depression

Hvad er depression, og hvordan føles det?

Depression er som en tåge, der langsomt sniger sig ind og tager farverne ud af livet. Det er mere end bare en tristhedsfølelse, vi alle oplever; det er en overvældende tyngde, der sænker sig over en hver handling. Tankerne bliver som bly, og selv de mest simple opgaver kan føles som uoverkommelige bjerge. Det er som at befinde sig i et konstant mørke, hvor glæde og energi synes utilgængelige.

Fysiske symptomer som træthed, søvnproblemer og ændringer i appetitten bliver ledsagere til den mentale byrde. At trække sig tilbage fra sociale forbindelser og miste interessen for engang glædesfyldte aktiviteter bliver en realitet. Depression kan føles som at være fanget i et indelukket rum uden nøgle til at bryde fri. Det er vigtigt at forstå, at du ikke er alene, og hjælp er tilgængelig.

Symptomer på en depression kan være:

  • Nedsat energi og konstant træthed: Depression manifesterer sig ofte som en dyb og vedvarende træthed, selv efter tilstrækkelig hvile.
  • Ændringer i søvnmønstre: Personer med depression kan opleve søvnproblemer, herunder søvnløshed eller det modsatte, hvor man sover meget mere end normalt.
  • Nedsat interesse og glæde: En markant reduktion i interesse for tidligere glædesfyldte aktiviteter karakteriserer depression. Selv interesser, der tidligere gav stor glæde, kan miste deres appel.
  • Negative tanker og selvbebrejdelse: Depression er ofte ledsaget af vedvarende negative tanker, selvkritik og følelse af håbløshed.
  • Social isolation og trækken sig tilbage: Depression kan føre til en tilbagetrækning fra sociale interaktioner. Den berørte person kan føle sig fjern fra andre, have svært ved at opretholde relationer og føle sig isoleret, hvilket forværrer den mentale tilstand.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Metakognitiv terapi er som en lysstråle i mørket for dem, der kæmper med depression. Denne terapiform fokuserer ikke blot på symptomer, men på de dybere mønstre bag tanker og følelser. Gennem øvelser inden for metakognitiv terapi lærer man at forstå, at det ikke er tankerne i sig selv, men ens forhold til dem, der kan forstærke depressionen.

I et forløb inden for metakognitiv terapi vil vores fokus være på, hvordan vedvarende overanalysering og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre bidrager til at fastholde og forstærke depressionen. Et billede på depressionen og de mange bekymringstanker kan være, at man graver sig ned i jorden for at finde svaret på, hvordan man kommer op igen. Jo mere man graver, jo sværere bliver det at komme op. Vi vil udforske dine overbevisninger om egen tankegang, som spiller en rolle i at bevare de tankemønstre, der ligger bag dine depressive symptomer.

Terapien vil fokusere på at styrke din kontrol over opmærksomheden, så du selv kan vælge, hvad du ønsker at rette fokus mod. På samme måde vil du lære, hvordan du kan regulere dine tanker og reducere tiden, du bruger på spekulationer og overvejelser. Ved at frigøre tid og opmærksomhed fra de negative tanker og følelser vil du gradvist opleve, at de depressive symptomer aftager. Det skyldes, at du giver dit sind mulighed for naturlig regulering af følelserne.

Kontakt

Metakognitiv terapi mod depression giver dig flere teknikker og redskaber, der hjælper dig med at frigøre dig fra negativ tænkning, genfinde glæden og ruste dig til at modstå tilbagefald. Vil du gerne høre mere om, hvad jeg kan gøre for dig, er du altid velkommen til at tage fat på mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Book tid